NPTLOX 10- 20-litrowy

Opis

Przenośny system zawierający 10 lub 20 litrów LOX (8 600 lub 17 200 l tlenu gazowego). Maksymalny przepływ to 66 l/min przy ciśnieniu 3,4 bar. System posiada 3 (dla wersji 10 l) lub 6 (dla wersji 20 l) portów na szybkozłączkach oraz 3 zestawy 6-cio metrowych przewodów tlenowych, 3 zastawki przepływowe, 3 nawilżacze i 3 adaptery. Każda z zastawek może zapewnić podaż tlenu dla jednego pacjenta od 5 do 15 l/min. Każdy z portów szybkozłącza może dodatkowo zasilać urządzenia pneumatyczne i inną aparaturę medyczną.

Waga: 68 kg z tlenem. Możliwość przenoszenia przez minimum 2 osoby, montażu w samolocie lub pojeździe. Zasilanie: 2 baterie 9 V. Zgodność z MIL-STD-810.

Informacje dodatkowe

Ciekły tlen to najbardziej wydajne i bezpieczne źródło czystego tlenu w warunkach podwyższonego zagrożenia.

Najważniejsze fakty:

ciekły tlen jest przechowywany w formie niskociśnieniowej 3,5 – 6,5 bar. Przebicie zbiornika nie powoduje gwałtownego rozszczelnienia i tym samym nie stwarza dodatkowego zagrożenia dla otoczenia,

tlen w formie skroplonej jest utrzymywany w temperaturze − 188,77 °C. Ogrzewanie się LOX powoduje przechodzenie do formy gazowej, wzrost ciśnienia i uwalnianie się nadmiaru z pojemnika / kontenera transportowego,

ogromna wydajność: z 1litra ciekłego tlenu otrzymujemy 860 litrów tlenu w postaci gazowej,

ciekły tlen jest 1,14 x cięższy od wody,

najbezpieczniejsze źródło tlenu w strefie zagrożenia wybuchem,

stosowany od ponad 50 lat w lotnictwie,

dedykowany dla lotnictwa na każdy rodzaj statku powietrznego (śmigłowce, samoloty), do transportu naziemnego, dla jednostek mobilnych – specjalnych, powietrzno-desantowych,

niższa waga ogólna w porównaniu z systemami wysoko ciśnieniowymi,

w normalnych warunkach w wyniku ogrzewania następuje utrata 1 litra ciekłego tlenu dziennie,

obsługa napełniania LOX musi się odbywać z uwzględnieniem środków ochrony osobistej: maski na całą twarz, fartucha i rękawic kriogenicznych. Inne zasady bezpieczeństwa identyczne, jak przy obsłudze tlenu gazowego: unikanie ognia, tłuszczy, etc.

Biblioteka techniczna

Informacje dodatkowe