Wymiennik ciepła LOX

Opis

Zadaniem wymiennika ciepła jest ogrzanie przepływającego tlenu gazowego lub ciekłego do temperatury otoczenia 20 °C przed podaniem pacjentowi lub załodze samolotu do oddychania. Dostępne są różne wielkości i konfiguracje wymiennika ciepła.

Informacje dodatkowe