BMOS FS – stacja do napełniania LOX

Opis

Przenośna stacja do napełniania innych przenośnych systemów LOX, zawiera 20 l ciekłego tlenu. Średni czas napełniania innych przenośnych systemów wynosi około 3 minuty. Waga: 57 kg z tlenem. Możliwość przenoszenia przez minimum 2 osoby, montażu w samolocie / pojeździe. Zasilanie: 2 baterie 9 V. Zgodność z MIL-STD-810.

Informacje dodatkowe

Ciekły tlen to najbardziej wydajne i bezpieczne źródło czystego tlenu w warunkach podwyższonego zagrożenia.

Najważniejsze fakty:

  • ciekły tlen jest przechowywany w formie niskociśnieniowej 3,5 – 6,5 bar. Przebicie zbiornika nie powoduje gwałtownego rozszczelnienia i tym samym nie stwarza dodatkowego zagrożenia dla otoczenia,
  • tlen w formie skroplonej jest utrzymywany w temperaturze − 188,77 °C. Ogrzewanie się LOX powoduje przechodzenie do formy gazowej, wzrost ciśnienia i uwalnianie się nadmiaru z pojemnika / kontenera transportowego,
  • ogromna wydajność: z 1litra ciekłego tlenu otrzymujemy 860 litrów tlenu w postaci gazowej,
  • ciekły tlen jest 1,14 x cięższy od wody,
  • najbezpieczniejsze źródło tlenu w strefie zagrożenia wybuchem,
  • stosowany od ponad 50 lat w lotnictwie,
  • dedykowany dla lotnictwa na każdy rodzaj statku powietrznego (śmigłowce, samoloty), do transportu naziemnego, dla jednostek mobilnych – specjalnych, powietrzno-desantowych,
  • niższa waga ogólna w porównaniu z systemami wysoko ciśnieniowymi,
  • w normalnych warunkach w wyniku ogrzewania następuje utrata 1 litra ciekłego tlenu dziennie,
  • obsługa napełniania LOX musi się odbywać z uwzględnieniem środków ochrony osobistej: maski na całą twarz, fartucha i rękawic kriogenicznych. Inne zasady bezpieczeństwa identyczne, jak przy obsłudze tlenu gazowego: unikanie ognia, tłuszczy, etc.

Biblioteka techniczna

Informacje dodatkowe