Automotive AWG

Opis

Watergen jest pierwszą firmą, która zintegrowała generator wody z powietrza z pojazdem, zapewniając kierowcy i pasażerom czystą wodę pitną. Ta nowa i innowacyjna koncepcja wyeliminuje potrzebę zabierania ze sobą wody butelkowanej, w zamian oferując zimną wodę łatwo dostępną dla osób siedzących na przednich siedzeniach. System filtracji i dozowania zapewnia, że ​​czysta i świeża woda jest stale dostępna w podróży, jednocześnie zmniejszając nasz ślad węglowy. Korzystając z opatentowanej technologii GENius™ stosowanej w naszych generatorach wody z powietrza, Watergen wkrótce dostarczy użytkownikom najczystszą wodę pitną bezpośrednio w pojeździe, podczas 4-fazowego procesu:
1. Wlot powietrza: Powietrze z zewnątrz samochodu jest wciągane do generatora wody Watergen, gdzie jest dokładnie czyszczone, usunięty zostaje kurz, brud i inne zanieczyszczenia, pozostawiając w układzie tylko czyste powietrze.
2. Wytwarzanie wody: Czyste powietrze jest  kierowane w procesie wymiany ciepła i chłodzenia GENius ™, doprowadzając je do temperatury, w której następuje kondensacja – wytworzona jest woda.
3. Oczyszczanie: Woda jest przepuszczana przez wielostopniowy system filtrujący usuwający zanieczyszczenia i dodający minerały nadające wodzie świeży smak.
4. Przechowywanie i dozowanie: Kiedy woda osiąga najlepszy stan jest przechowywana we wbudowanym zbiorniku, gdzie jest utrzymywana w świeżości w ciągłym obiegu. Woda jest podawana bezpośrednio z dozownika wbudowanego w przedniej konsoli.

Informacje dodatkowe