Zestaw do infuzji doszpikowej FAST 1

Opis

Zestaw do infuzji doszpikowej F.A.S.T. 1 pozwala na błyskawiczną infuzję doszpikową, która jest skuteczną drogą podawania stosowanych w resuscytacji płynów do krwioobiegu pacjenta. Ponadto, założenie wkłucia doszpikowego pozwala ominąć problem nieodłącznie związany z zakładaniem wkłucia dożylnego w przypadkach nagłych, a mianowicie trudności w zlokalizowaniu żył u chorego w stanie ciężkim.
ŁATWY
Umiejętności wymagane do obsługi systemu F.A.S.T. 1™ zostały dobrane do umiejętności potencjalnego użytkownika i jedynie minimalny trening jest potrzebny, aby zapoznać użytkownika z łatwymi w użyciu elementami systemu i prostą procedurą ich stosowania.
BEZPIECZNY
Mechanizm zwalniający F.A.S.T. 1™ bezpiecznie ustawia rurkę infuzyjną na kontrolowanej głębokości w szpiku kostnym. System F.A.S.T. 1™ jest całkowicie bezpieczny w użyciu dla personelu medycznego. Potężny mechanizm zgłębników kostnych w Prowadnicy cofa się automatycznie w uchwycie po uwolnieniu rurki infuzyjnej.
MOŻE BYĆ STOSOWANY WE WSZYSTKICH SYTUACJACH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
System Infuzji Doszpikowej F.A.S.T. 1™ został skonstruowany tak, aby sprostać wymogom interwencji ratowniczych zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Wszystkie jego elementy zostały zaprojektowane, by skrócić czas zakładania wkłucia do infuzji i umożliwić skuteczne leczenie pacjenta pomimo trudności spotykanych w ratownictwie.
SZYBKI
Podczas prób skuteczności systemu F.A.S.T. 1™, ratownicy przeprowadzający testy uzyskują dojście dożylne w 60 – 90 sekund. W doniesieniach z piśmiennictwa, użytkownicy – lekarze i ratownicy medyczni wskazują, że dojście dożylne można uzyskać w czasie krótszym niż około 90 sekund. Z kolei liczne udokumentowane badania wskazują, że założenie wkłucia dożylnego w warunkach pozaszpitalnych zajmuje zwykle od 90 sekund do 10 minut, a może potrwać znacznie dłużej.
SLECZENIE PŁYNAMI W RESUSCYTACJI
System Infuzji Doszpikowej F.A.S.T. 1™ może być stosowany do podania dostatecznej objętości płynów, aby przeciwdziałać rozwojowi wstrząsu krwotocznego. Zwykła szybkość przepływu dla soli fizjologicznej wynosi 30 ml / min przy wlewie grawitacyjnym oraz 125 ml / min przy użyciu mankietu do wlewów ciśnieniowych. Rezultatem naszego zaangażowania w stworzenie skutecznego systemu infuzji doszpikowej jest opracowanie F.A.S.T. 1™. System ten sprawdził się jako szybki, skuteczny, łatwy w zastosowaniu i bezpieczny w użyciu zarówno w warunkach ratownictwa w nagłych przypadkach poza szpitalem, jak i w szpitalu.

Informacje dodatkowe