Zawór nadciśnieniowy Typu Z 600

Opis

Opis rysunku:
1. Kołnierz przyłączeniowy
2. Pieczęć
3. Uchwyt

Informacje ogólne
Zawór nadciśnieniowy typu Z 600 przeznaczony jest do regulowania różnicy ciśnień między schronem i skażonym obszarem. Zawór jest odporny na ciśnienie do 50 kPa (7 psi).

Opis
Zawór nadciśnieniowy typu Z 600 jest bezobsługowy, odporny na temperaturę i korozję. Różnicę ciśnień między pomieszczeniami można dostosować do wymaganej wartości. Zawór można zamontować tylko w obszarze chronionym.

Informacje dodatkowe

Kategoria: