System zbiorowej ochrony NBC

Opis

• Dedykowany dla strefy ochronnej z możliwością długiego czasu pobytu – system z wentylacją, filtracją powietrza oraz ochroną przed wybuchem
• Zapewnia brak konieczności stosowania środków ochrony osobistej, np. masek przeciwgazowych w chronionych pomieszczeniach
• Systemy Beth-El zatwierdzone są przez Izraelski Instytut Standaryzacji zgodnie z wymaganiami izraelskiego Dowództwa Frontu Wewnętrznego

System jest zaprojektowany do ochrony dużych przestrzeni, montowany na suficie lub bezpośrednio pod nim. Do wszystkich ścian zapewniony jest swobodny dostęp.
System dostępny jest w różnych wariantach, wybór jest zależny od wielkości pomieszczenia i ilości przebywających osób w strefie. Część systemów zapewnia możliwość obsługi ręcznej podczas przerwy w dostawie prądu.

Informacje dodatkowe

Kategoria: