Pleurofix – zestaw do drenażu opłucnej

Opis

Prosty zestaw do odbarczania odmy opłucnowej z powietrza i płynów. Wyposażony w worek do zbiórki płynu z opłucnej.

Informacje dodatkowe

Biblioteka techniczna

Informacje dodatkowe