OGL 40 – generator tlenu ciekłego

Opis

Jest to przenośna stacja generująca tlen z powietrza atmosferycznego oraz skraplacz do postaci tlenu ciekłego. Wydajność pracy to 15 litrów 93% tlenu medycznego w postaci gazowej lub 1 litr tlenu ciekłego na godzinę. Wewnętrzny zbiornik umożliwia przechowywanie do 40 l LOX. Sterowanie generatorem jest intuicyjne i niezwykle proste, a izolowany przewód do napełniania LOX jest kompatybilny ze wszystkimi innymi systemami LOX w standardzie CRU-50). Konstrukcja umożliwia podnoszenie wózkiem widłowym lub przesuwanie na 4 kółkach po podłożu. Osiem wbudowanych uchwytów mocujących umożliwia niezawodne zabezpieczenie OGL na czas transportu lotniczego lub lądowego. OGS i OGL pracują na zasilaniu 208 – 240 V, jednofazowym 30 Amp. Zgodne ze standardem MIL-STD-810.

Waga OGL 40: 380 kg z tlenem

Informacje dodatkowe

Ciekły tlen to najbardziej wydajne i bezpieczne źródło czystego tlenu w warunkach podwyższonego zagrożenia.

Najważniejsze fakty:

ciekły tlen jest przechowywany w formie niskociśnieniowej 3,5 – 6,5 bar. Przebicie zbiornika nie powoduje gwałtownego rozszczelnienia i tym samym nie stwarza dodatkowego zagrożenia dla otoczenia,

tlen w formie skroplonej jest utrzymywany w temperaturze − 188,77 °C. Ogrzewanie się LOX powoduje przechodzenie do formy gazowej, wzrost ciśnienia i uwalnianie się nadmiaru z pojemnika / kontenera transportowego,

ogromna wydajność: z 1litra ciekłego tlenu otrzymujemy 860 litrów tlenu w postaci gazowej,

ciekły tlen jest 1,14 x cięższy od wody,

najbezpieczniejsze źródło tlenu w strefie zagrożenia wybuchem,

stosowany od ponad 50 lat w lotnictwie,

dedykowany dla lotnictwa na każdy rodzaj statku powietrznego (śmigłowce, samoloty), do transportu naziemnego, dla jednostek mobilnych – specjalnych, powietrzno-desantowych,

niższa waga ogólna w porównaniu z systemami wysoko ciśnieniowymi,

w normalnych warunkach w wyniku ogrzewania następuje utrata 1 litra ciekłego tlenu dziennie,

obsługa napełniania LOX musi się odbywać z uwzględnieniem środków ochrony osobistej: maski na całą twarz, fartucha i rękawic kriogenicznych. Inne zasady bezpieczeństwa identyczne, jak przy obsłudze tlenu gazowego: unikanie ognia, tłuszczy, etc.

Biblioteka techniczna

Informacje dodatkowe