Ochrona przeciw fali uderzeniowej i czynnikom CBRN dla schronów

Opis

Zagrożenie dla ludności cywilnej w czasie trwania wojny pochodzi głównie
z powietrza. Jednak wypadki przemysłowe i inne rodzaje zdarzeń również mogą
powodować duże ryzyko.
Konstrukcja schronu zapewnia ochronę przed skutkami różnych zagrożeń
dzięki utwardzonej osłonie mechanicznej chroniącej przed szkodliwymi
warunkami otoczenia i ratującej życie wewnątrz schronu dzięki tymczasowym
systemom podtrzymywania życia. Schrony mogą być wykorzystywane do wielu różnych celów. Poprawna konstrukcja
jest kluczowa, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie schronienia.

Pełna oferta w tej  kategorii do pobrania w materiałach poniżej:

Broszura schrony_compressed (1)

Informacje dodatkowe