Manometr różnicowy DPG-A

Opis

Manometr różnicowy typu DPG-A pokazuje różnicę ciśnień między dwoma pomieszczeniami. Wykorzystywany jest w schronach do wskazywania różnicy nadciśnienia między schronem a obszarem zewnętrznym lub ciśnienia różnicowego między obszarami wewnątrz schronu. Ekonomiczny manometr różnicowy typu DPG-A gwarantuje dokładność w granicach 2% (pełnej skali) zapewniając precyzyjność. Niskie ciśnienie powietrza, dodatnie, ujemne (podciśnienie) lub ciśnienie różnicowe wskazywane jest na wyświetlaczu analogowym za pomocą prostego ruchu bez tarcia.

DPG-A jest odporny na wstrząsy, wibracje i nadciśnienie. Manometr różnicowy wytrzymuje ciśnienie wybuchu 40 bar przy impulsie 70 bar/ms.

Informacje dodatkowe

Kategoria: