Manekin T.O.M.

Opis

Zaawansowany manekin urazowy posiadający stalowy szkielet i stawy oraz realistyczną miękką tkankę skóry. Zaprojektowany wyłącznie pod kątem treningu standardów TCCC. Umożliwia bezprzewodowe sterowanie komputerowe z odległości maks. 45 m oraz posiada pamięć 4 GB dla własnej ścieżki dźwiękowej (okrzyki, przekleństwa, etc. zwiększające realizm działań w stresie).

Najważniejsze cechy manekina:

System krwawienia i symulator oddechu

Intubacja rurkami nosowymi i krtaniowymi

Konikopunkcja i dekompresja klatki piersiowej (odbarczanie odmy)

Reakcja na uciski punktowe, wypełnienia ran i zakładanie opasek zaciskowych

Symulacja trzeszczenia kości

Symulacja zasysania rany otwartej klatki piersiowej

Ocena tętna na tętnicy szyjnej i promieniowej

Wkłucia doszpikowe domostkowe i ramienne

Ramię do wkłuć dożylnych

Możliwość współdziałania ze wszystkimi innymi fantomami ran serii Techline Trauma

Informacje dodatkowe

Dostępne wersje manekinów T.O.M.

TOM4-0000        Wersja podstawowa, zawiera manekina TOM, zestaw ran i rozszerzony zestaw operacyjny.

TOM4-0001        Wersja GSW z ranami postrzałowymi, zawiera manekina TOM, zestaw rani rozszerzony zestaw operacyjny.

TOM4-0002        Wersja BLAST z ranami po wybuchu, zawiera manekina TOM, zestaw ran i rozszerzony zestaw operacyjny.

Biblioteka techniczna

Informacje dodatkowe