IO in a Box PTT-B51

Opis

Ten częściowy trener zadań jest przeznaczony do szkolenia studentów w zakresie podawania płynów międzykostnych przy użyciu proksymalnego miejsca podawania kości piszczelowej.

Gęstość skóry i kości daje studentom realistyczną informację zwrotną podczas stosowania ręcznego lub zasilanego wprowadzania IO.

W zestawie z wymiennymi panelami punktów orientacyjnych/celów. Niezalecane dla sprężynowych systemów IO.

Informacje dodatkowe