Infrascanner 2000

Opis

Infrascanner jest przenośnym, nieinwazyjnym urządzeniem do przesiewowego badania obecności krwawień wewnątrzczaszkowych w warunkach polowych. Badanie jest oparte na analizie porównawczej symetrycznych obszarów w obrębie płatów mózgowych: czołowym, skroniowym, ciemieniowym i potylicznym. Urządzenie z czułością ok. 90% wykrywa świeże krwawienia pourazowe

(do 48 h od wystąpienia krwawienia), umożliwiając podjęcie szybkiej decyzji co do dalszego leczenia czy transportu. Infrascanner jest dedykowany do badania pacjentów z lekkimi urazami głowy (13 – 15 GCS), u których nie istnieją bezpośrednie wskazania do badania TK lub takie badanie jest w danej chwili niemożliwe. Dzięki znikomemu promieniowaniu, Infrascanner jest w pełni bezpieczny dla każdego pacjenta i umożliwia ponawianie badań w dowolnych odstępach czasowych. Stanowi unikalne i nieocenione uzupełnienie wstępnego badania neurologicznego, umożliwiając wczesne wykrycie krwawień wewnątrzczaszkowych. Niezastąpiony w warunkach polowych, gdzie dostęp do TK jest trudny, odległy lub niemożliwy.

Najważniejsze cechy:

Kompletne badanie całej głowy w obrębie 4 płatów zajmuje 2 – 3 minuty

Wykrywa krwawienia o objętości min. 3,5 ml

Wykrywa krwawienia do głębokości 2,5 cm od powierzchni mózgu (3,5 cm od powierzchni skóry głowy)

Zastosowanie jednorazowych osłon głowicy eliminuje ryzyko zakażeń.

W czytelny sposób określa czy w danym obszarze występuje lub nie występuje krwawienie

Infrascanner nie zastępuje TK, ale stanowi istotny, a czasami jedyny sposób obrazowania obecności krwawień wewnątrzczaszkowych. Jego zadaniem jest pomoc w określeniu priorytetu transportowo-leczniczego.

Uwaga: Tylko wczesne wykrycie krwawienia i szybki transport do ośrodka z zespołem neurochirurgicznym i pełnym obrazowaniem TK może pomóc w skutecznym ratowaniu życia pacjentów z krwawieniem wewnątrzczaszkowym.

Informacje dodatkoweBiblioteka techniczna

Algorytm u dorosłych Dr B.Tyzo

Download (0.6M)

Algorytmy u dzieci PTChD 2014

Download (0.4M)

Infrascan Chir Dziec Moskwa 2011

Download (1.2M)

Infrascan Journal of Neurotrauma

Download (0.7M)

Infrascan Spain 2010

Download (0.7M)

Infrascan broszura 01

Download (1.3M)

Infrascan karta techniczna

Download (12M)

Medycyna Wieku Rozwojowego 2017

Download (0.7M)

Medycyna Wieku Rozwojowego 2017

Download (0.4M)

Infrascanner White Paper

Download (0.4M)

Lista użytkowników 02.2018

Download (0.4M)

Chinese Military Study 2018

Download (0.4M)

Dane z badań klinicznych 02.2018

Download (0.2M)

Informacje dodatkowe