Infrascanner 2000

Opis

Infrascanner jest przenośnym, nieinwazyjnym urządzeniem do przesiewowego badania obecności krwawień wewnątrzczaszkowych w warunkach polowych. Badanie jest oparte na analizie porównawczej symetrycznych obszarów w obrębie płatów mózgowych: czołowym, skroniowym, ciemieniowym i potylicznym. Urządzenie z czułością ok. 90% wykrywa świeże krwawienia pourazowe

(do 48 h od wystąpienia krwawienia), umożliwiając podjęcie szybkiej decyzji co do dalszego leczenia czy transportu. Infrascanner jest dedykowany do badania pacjentów z lekkimi urazami głowy (13 – 15 GCS), u których nie istnieją bezpośrednie wskazania do badania TK lub takie badanie jest w danej chwili niemożliwe. Dzięki znikomemu promieniowaniu, Infrascanner jest w pełni bezpieczny dla każdego pacjenta i umożliwia ponawianie badań w dowolnych odstępach czasowych. Stanowi unikalne i nieocenione uzupełnienie wstępnego badania neurologicznego, umożliwiając wczesne wykrycie krwawień wewnątrzczaszkowych. Niezastąpiony w warunkach polowych, gdzie dostęp do TK jest trudny, odległy lub niemożliwy.

Najważniejsze cechy:

Kompletne badanie całej głowy w obrębie 4 płatów zajmuje 2 – 3 minuty

Wykrywa krwawienia o objętości min. 3,5 ml

Wykrywa krwawienia do głębokości 2,5 cm od powierzchni mózgu (3,5 cm od powierzchni skóry głowy)

Zastosowanie jednorazowych osłon głowicy eliminuje ryzyko zakażeń.

W czytelny sposób określa czy w danym obszarze występuje lub nie występuje krwawienie

Infrascanner nie zastępuje TK, ale stanowi istotny, a czasami jedyny sposób obrazowania obecności krwawień wewnątrzczaszkowych. Jego zadaniem jest pomoc w określeniu priorytetu transportowo-leczniczego.

Uwaga: Tylko wczesne wykrycie krwawienia i szybki transport do ośrodka z zespołem neurochirurgicznym i pełnym obrazowaniem TK może pomóc w skutecznym ratowaniu życia pacjentów z krwawieniem wewnątrzczaszkowym.

Informacje dodatkowe