Igła do dekompresji klatki piersiowej (odbarczenia odmy)

Opis

Jednorazowa igła 14GA / 3,25” (2,1 x 83 mm) do ratunkowej dekompresji klatki piersiowej w sytuacji wystąpienia odmy opłucnowej.

Informacje dodatkowe