Combat Gauze Z Folded

Opis

Gaza składana w „Z” w celu łatwiejszego
wyjmowania.
Marker RTG na całej długości gazy.
Pakowana próżniowo.
Rozmiar 7,6 cm x 3,65 m.

Informacje dodatkowe

Opatrunki hemostatyczne stanowią w chwili obecnej podstawowe wyposażenie każdego zestawu medycznego pola walki. Ich skuteczność została potwierdzona w niezliczonej ilości operacji na całym świecie, w każdych warunkach atmosferycznych i temperaturowych.

Opatrunki QuikClot® są pierwszym i jak dotąd najbardziej zaawansowanym produktem hemostatycznym na rynku. Ich obecna, trzecia generacja, w przeciwieństwie do wszystkich innych produktów tego typu, jest nasączona obojętnym minerałem nieorganicznym o nazwie KAOLINA. Preparat ten działa na zasadzie sekwencji aktywacji czynników osocza (XII i XI) w obecności kalikreiny i kininogenu o wysokiej masie cząsteczkowej. Proces łańcuchowej stymulacji czynnika FXI kończy powstanie skrzepu fibrynowego.

Opatrunki hemostatyczne na bazie kaoliny zostały wielokrotnie przetestowane w warunkach laboratoryjnych i bojowych. US Army Institute of Surgical Research (USAISR) oraz Naval Medical Research Center prowadziły niezależne badania na zwierzętach, w których badano skuteczność różnych opatrunków hemostatycznych na ranach ciętych tętnic udowych. Porównano działania gazy QuikClot z kaoliną, gazy QuikClot placebo (bez kaoliny), gazy HemCon, Celox-D, oraz TraumaStat. Gaza QuikClot, zawierająca kaolinę, okazała się najskuteczniejszą spośród wszystkich testowanych opatrunków przez USAISR. Zastosowanie tej gazy pozwoliło na zatamowanie największej liczby krwawień i uzyskanie największego współczynnika przeżywalności wśród badanych zwierząt.

Komitet Tactical Combat Casualty Care (TC3) określił gazę QuikClot jako produkt pierwszego zastosowania w zewnętrznych krwawieniach zagrażających życiu, które nie mogą być zabezpieczone opaską zaciskową. Modyfikacja protokołu TC3 nastąpiła w oparciu o wyniki badań USAISR.

Biblioteka techniczna

Informacje dodatkowe