Respirator polowy CompPAC

Opis

Jeden z najbardziej zaawansowanych respiratorów do użytku polowego. Posiada wbudowany kompresor i akumulator, dzięki czemu może być używany w ratownictwie, transporcie, szpitalach polowych. W połączeniu z parownikiem na twarz, może stanowić najprostszy system anestetyczny dla użytku wojskowego. CompPAC jest zasilany przez gaz 300 / 400 kPa lub w przypadku braku zewnętrznego źródła energii, z wbudowanego kompresora. Zewnętrzna wtyczka pozwala na zasilanie 24 / 28 V lub z jakiegokolwiek źródła prądu stałego lub zmiennego. Respirator posiada certyfikat TOXALS do stosowania w środowisku skażonym chemicznie i biologicznie.

Specyfikacja:

Przedział częstotliwości: 10 – 30 b/min

Objętość minutowa: 14 – 4 l/min

Zastawka ciśnienia granicznego: 30 – 80 cmH20

Koncentracja / stężenie O2: 100, 21 – 45%

Alarmy: rozłączenie, wysokie ciśnienie, brak baterii, bateria rozładowana, niskie napięcie

Wymiary:

350 x 210 x 210 mm

Waga: 8,5 kg

Alarmy: rozłączenie, wysokie ciśnienie, brak baterii, bateria rozładowana, niskie napięcie

Wymiary:

350 x 210 x 210 mm

Waga: 8,5 kg

Informacje dodatkowe

Biblioteka techniczna

Informacje dodatkowe