Ciśnieniomierz Pro BP 3400

Opis

Elektroniczny ciśnieniomierz wyposażony w oscylometryczną metodę pomiaru, umożliwia wykonanie badania w czasie do 15 sekund. Wykorzystywany z pełną gamą mankietów FlexiPort™. Spełnia normy AAMI. 100 pomiarów na 1 akumulatorze bez ładowania.

Informacje dodatkowe

Biblioteka techniczna

Zasady pomiaru ciśnienia

Download (0.6M)

Broszura ProBP 3400

Download (1M)

Informacje dodatkowe